Header Graphic
 Bygg en hemsida  Hur man bygger hemsidor
 

Hur man bygger en hemsida

Det första man bör tänka på vid byggandet av en hemsida, oavsett om man gör det själva eller via ett företag så är det att man har en väl genomtänkt projektplannering, denna kommer sedan i sin tur att bestämma vilket språk och plattform som är lättast att använda för just denna typen av hemsida.

Det kan också självklart finnas begränsningar gällande vilka språk och plattformar som det finns kompetens inom företaget/eller hos administratören av hemsidan. Det är en klar fördel om det finns möjlighet att göra mindre ändringar på hemsidan själv.

Att göra en hemsida kan ta stora resurser i anspråk, det är också viktigt att se till att sidan visas rätt i alla webbläsare, för att säkra detta bör man försöka att använda de mest standardiserade verktygen som finns tillgängliga och även självklart är syftesorienterade.

Vid produktionen är det inte heller helt oväsentligt vilken servermiljö som sidan kommer att ligga under. Det finns ofta möjligheter att bestämma detta efter sidan är byggd, men detta bör ändå kontrolleras vid bestämmande av hostingbolag. Har man redan ett bolag man är nöjd med bör man kontrollera med dessa först vilken som är den bästa servermiljön för hemsidan som skall byggas.

 

Snabba laddningstider kommer att bli viktigare och viktigare framöver. Både på grund av att det är väldigt kapacitetskrävande för stamnätet med all surf, och dessutom har google börjat att ge fördelar till de sidor som laddas snabbast i sina sökresultat. Därför är det ytterst viktigt att sidan håller en hög kvalité när det gäller hosting och kod/servermiljö.

Projektplanneringen börjar oftast med att man lägger upp ett klart syfte med hemsidan, genom att besluta om syftet till hemsidan finns det möjlighet att vara mer precis i sin bedömning av produktionen.

Att Bygga hemsida är ett projekt som kräver en klar inriktning och syfte/behovsanalys för att få en slutprodukt som är så framgångsrik som möjligt. Genom att skapa detta så kommer hemsidan att bli så framgångsrik som möjligt.

Gällande design och utförande av hemsidan så är det väldigt viktigt att sidan tänker på vilken målgrupp den har. Genom att ha en klar målgrupp kan sidan inrikta designen mot denna. Det skiljer sig väsentligt om det är en grupp pensionärer eller om det är halvtokiga söder-reklamare som skall besöka sidan, där den senare är mindre intresserad av att läsa och mer intresserad av rymdskepp som flyger runt i flash, och den första gruppen av en mer lätthanterad hemsida som är enkel att navigera på.

Samma gäller med auktoritetsnivå, är det inriktat mot ungdommar får det gärna vara en mjuk och färgglad design medans om målgruppen är mot advokater kan det vara en fördel att hålla sig till mer kantiga former och mörkt färgtema.